Dịch Vụ Kiểm Tra
  • Chất Lượng
Thuỷ Hải San

Tetratech chúng tôi là dịch vụ uy tín với đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, chuyên kiểm tra cảm quan hàng hóa thủy sản đông lạnh theo yêu cầu cụ thể của quý khách nhằm bảo đảm hàng hóa đạt yêu cầu trước khi đóng containers. Chất lượng thuỷ sản đông lạnh được kiểm tra theo các tiêu chí sau đây:

null

Quy cách, bao gói

Bao gói ghi nhãn của từng đơn vị sản phẩm, đối chiếu với nhãn hiệu ghi trên bao bì.
null

Trạng thái đông lạnh.

Tuỳ theo dạng của sản phẩm ở trạng thái đông lạnh mà chúng tôi có quy cách kiểm tra khác nhau.
null

Nhiệt độ trung tâm

Tiến hành kiểm tra nhiệt độ trung tâm sản phẩm.
null

Trạng thái tan băng

Kiểm tra sản phẩm ở trạng thái tan băng.
null

Xác định cỡ

Tuỳ theo từng loại sản phẩm mà chúng tôi có cách kiểm tra khác nhau.
null

Trạng thái nấu chín

Kiểm tra chất lượng sản phẩm ở trạng thái nấu chín.

Quy Trình Kiểm Tra
  • Chất Lượng
Thuỷ Sản

Tiếp nhận yêu cầu

Tetratech tiếp nhận yêu cầu kiểm hàng từ phía khách hàng.

Sắp xếp, liên hệ nhà máy

Tetratech se liên hệ nhà máy để chuẩn bị hiện trường, mẫu vật cho công tác kiểm tra

Kiểm tra hàng tại nhà máy

Đội ngũ kiểm tra sẽ thực hiện các quy trình kiểm tra tiêu chuẩn tại nhà máy.

Bàn giao kết quả

Tetratech tiến hành bàn giao các kết quả kiểm tra cho khách hàng.

Bàn giao kết quả vi sinh

Tetratech tiến hành bàn giao các kết quả kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh cho khách hàng.

Bàn giao kết quả đóng container

Tetratech tiến hành bàn giao các kết quả đóng container theo yêu cầu cho khách hàng

Thư viện
  • Ảnh
Thực tế